نمایش 49–64 از 101 نتیجه

سور رنگ لودینگ DNA (قرمز)

 514,800 1,029,600

لودینگ بافر DNA روژه (Sor 6 DNA Loading Dye Red) یک بافر آماده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ قرمز برای آمپلیکونهای بزرگتر از 500 bp در ژل آگارز 0.5 تا 1.5٪ و بیشتر از 200 bp در ژل آگارز 2 تا 3٪ ایده آل است

RNJia Bacteria Kit

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت باکتری

 20,490,000 36,860,400

RNJia Bacteria Kit یک روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق برای جداسازی RNA از انواع باکتری ها را فراهم می کند. کیت RNJia Bacteria مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA خالص و  دست نخورده ، بدون استفاده از فنل و کلروفرم است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، Realtime PCR ، توالی RNA و و غیره مناسب می باشد.

RNJia Lipid Kit

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت چربی

 20,283,600 36,447,600

کیت استخراج RNA از لیپید روژه (RNJia Lipid Kit) یک روش سریع، مطمئن و دقیق برای جداسازی RNA از بافت ها و سلول های چربی حیوانی فراهم می کند. کیت RNJia Lipid مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA متمرکز و دست نخورده است ، که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، ، Realtime PCR ،  توالی RNA ، microarray و غیره مناسب می باشد.

RNJia Fibrous Kit

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت فیبروز

 18,429,600 32,947,200

RNJia Fibrous Kit یک روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق برای جداسازی RNA از بافت های فیبری مانند قلب ، گوش ، ریه و غیره را فراهم می کند. RNJia Fibrous Kit   مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA متمرکز ، خالص و دست نخورده بدون استفاده از کلروفرم است که برای استفاده برای انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات (تکنیک لکه گذاری نورترن) ، Real-time PCR ، توالیRNA ، Micro array و غیره مناسب است.

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا بدون حضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (با بافر لیز)

 18,471,600 30,888,000

کیت RNJia Phenol Free PB از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 6 میکروگرم RNA از خون و PBMC تدوین می شود. کیت استخراج از خون RNJia Phenol Free PB روژه تمام مواد مورد نیاز برای به دست آوردن RNA بسیار خالص از خون تا 1.5 میلی لیتر را فراهم می کند. این محصول عاری از فنل است

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا بدون حضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (بدون بافر لیز)

 16,412,400 28,828,800

RNJia Phenol Free PB Kit  از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 6 میکروگرم RNA از خون و PBMC تدوین می شود. PB Kit Free RNJia Phenol تمام مواد مورد نیاز برای به دست آوردن RNA بسیار خالص از خون تا 1.5 میلی لیتر را فراهم می کند. این محصول عاری از فنل است

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا درحضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (با بافر لیز)

 22,342,800 40,215,600

RNJia PB Kit از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 50 میکروگرم RNA کل از خون کامل و PBMC تهیه می شود. بافر لیزر RBC ارائه شده برای تا 3 میلی لیتر خون کافی است. با این حال ، کیت قادر به پردازش خون تا 10 میلی لیتر است. این محصول حاوی فنل است.

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا درحضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (بدون بافر لیز)

 20,283,600 36,448,800

کیت RNJia PB روژه از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 50 میکروگرم RNA کل از خون کامل و PBMC تهیه می شود. بافر لیزر RBC ارائه شده برای تا 3 میلی لیتر خون کافی است. با این حال ، کیت قادر به پردازش خون تا 10 میلی لیتر است. این محصول حاوی فنل است.

DNall Kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از انواع نمونه ها

 15,000,000 28,000,000

کیت DNall یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله خون ، بافی کوت ، مایعات بدن ، سلول های باکال ، بافت حیوانات ، سرم و پلاسما ، بافت ثابت ، سلول های کشت شده و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند تجزیه و تحلیل PCR ، هضم محدود کننده endonuclease ، نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

DNJia Plus Tissue And Bacteria Kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت و باکتری -پلاس

 14,800,000 25,000,000

کیت dnjia-plus روژه یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله بافت حیوانی و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند PCR ، سترن بلات ( تکنیک لکه گذاری سترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از نمونه خون و سلول

 13,800,000 23,000,000

کیت استخراج از خون و سلول روژه با نام تجاری DNJia Blood & Cell Kit یک روش سریع ، دقیق ، راحت و بدون فنل برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از خون کامل، بافی کوت، مایعات بدن ، پلاسما ، سرم ، سلول کشت شده حیوانات و غیره را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن بوده که کم تز از 20 دقیقه زمان می برد. DNJia Blood & Cell Kit نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود که در آزمایشگاه هایی که در روز تعداد زیادی جداسازی انجام می دهند گزینه ای بسیار مناسب باشد. بازده های معمولی DNA ژنومی بسته به تراکم سلول نمونه خون متفاوت است. DNA جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و آنزیم محدود کننده اندونوکلئاز است.

DNall Plus Kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از انواع نمونه ها -پلاس

 17,300,000 29,000,000

kit DNall Plus یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله خون ، بافی کوت ، مایعات بدن ، سلول های باکال ، بافت حیوانات ، سرم و پلاسما ، بافت ثابت ، سلول های کشت شده و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند تجزیه و تحلیل PCR ، هضم محدود کننده endonuclease ، نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت و باکتری

 14,000,000 25,000,000

کیت استخراج DNA از بافت و باکتری روژه که با نام تجاری DNJia Tissue and Bacteria Kit عرضه شده است یک روش سریع ، دقیق و مناسب برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از انواع مختلف نمونه از جمله بافت حیوانی و باکتری را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن  برای جداسازی DNA ژنومی غلیظ ،و دست نخورده است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند PCR ، سترن بلات ( تکنیک لکه گذاری سترن)  ، ژنوتیپ و غیره مناسب است.

DNjia Plus Blood & Cell kit

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از خون و سلول – پلاس

 14,800,000 25,000,000

DNJia Plus Blood & Cell Kit یک روش سریع ، دقیق ، راحت و بدون فنل برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از خون کامل، بافی کوت، مایعات بدن ، پلاسما ، سرم ، سلول کشت شده حیوانات و غیره را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن بوده که کم تز از 20 دقیقه زمان می برد. DNJia Plus Blood & Cell Kit نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود که در آزمایشگاه هایی که در روز تعداد زیادی جداسازی انجام می دهند گزینه ای بسیار مناسب باشد. بازده های معمولی DNA ژنومی بسته به تراکم سلول نمونه خون متفاوت است. DNA جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و آنزیم محدود کننده اندونوکلئاز است.

کیت استخراج DNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از مایع آمنیوتیک

 16,500,000 30,500,000

DNJia AmnioPure Kit یک روش سریع ، دقیق ، راحت و بدون فنل برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از آمینوسیت ها را فراهم می کند. این کیت مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن بوده که کم تر از 45 دقیقه زمان می برد. DNJia AmnioPure Kit نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود که در آزمایشگاه هایی که در روز تعداد زیادی جداسازی انجام می دهند گزینه ای بسیار مناسب باشد. DNA جدا شده آماده استفاده در واکنش های بعدی مانند آنالیز PCR و آنزیم محدود کننده اندونوکلئاز است.