آب ها: این گروه نوع بیولوژیکی و تحلیلی از آب مانند آب بدون نوکلئاز و آب فوق خالص HPLC و همچنین بافرهای مختلف روژه که در کیت های ما استفاده می شود ، ارائه می دهد.

نمایش دادن همه 9 نتیجه

آب خالص بدون حضورنوکلئاز برای RT-PCR

 267,696

RT-PCR Grade Water روژه، آب فوق خالص عاری از نوکلئاز که کاملا مناسب واکنشهای RT-PCR میباشد. این محصول برای کاربردهای RT-PCR بطور عمده و زیاد آزمایش می شود و با DEPC ترکیب نشده است.

آب DEPC استریل فیلتر شده دیونیزه

 211,068 2,481,336

This deionized water product is ddH2O treated by Diethyl Pyrocarbonate and 0.22 μm membranefiltered. This product is perfectly free of endo/exo-RNases. DEPC Treated Water is not recommended for PCR and in-vivo experiments.

آب DEPC خالص استریل فیلتر شده

 250,536 2,977,260

این آب فوق خالص ddH2O است که توسط دی اتیل پیروکربنات و 0.22 میکرومول غشاء فیلتر می شود. این محصول کاملاً عاری از Endo / Exo-RNases است و برای آزمایش PCR و داخل بدنی توصیه نمی شود.

آب استریل ، بدون حضورنوکلئاز فیلتر شده اتوکلاو شده

 720,720 4,077,216

آب بدون نوکلئاز روژه، مناسب تمام برنامه های RNA / DNA می باشد و با 0.22 میکرومتر غشاء فیلتر و اتوکلاو شده است. آب بدون نوکلئاز برای آزمایش های PCR و داخل بدنی توصیه می شود. این محصول عاری از RNases ، DNases ، پروتئیناز و پیروژن است و با DEPC ترکیب نشده است.

آب استریل خالص برای تزریق در کشت سلول

 411,840 658,944

این آب برای تزریق کشت سلول کاملاً ایده آل است و در کاربردهای کشت سلولی مورد استفاده قرار می گیرد. 0.22 میکرومتر فیلتر غشایی شده است. آب تزریق برای کشت سلولی عاری از RNases ، DNases ، پروتئازها و پیروژن‌ها و تمام منابع زنده است. این محصول برای کاربردهای کشت سلولی بصورت عمده و زیاد آزمایش می شود و با DEPC ترکیب نشده است.

آب بدون نوکلئاز مناسب زیست شناسی مولکولی

 185,328 5,148,000

ROJE Water for Molecular Biology مناسب کلیه کاربردهای زیست شناسی مولکولی میباشد. آب بدون نوکلئاز برای PCR توصیه می شود. این محصول عاری از RNases ، DNases ، پروتئیناز و پیروژن است و با DEPC ترکیب نشده است.

آب تایپ 2 روژه

 1,153,152 2,306,304

این آب خالص دارای مقاومت 15 MΩ و TOC از 500 ≤ ppb است. ROJE Water Type 2 را می توان در طیف گسترده ای از برنامه های معمول آزمایشگاهی ، مانند PCR ، IC ، پاتولوژی ، سیتولوژی ، تهیه بافر و مدیا ، شیمی عمومی ، طیف سنجی و غیره استفاده کرد.

آب خالص استریل ، بدون حضورنوکلئاز فیلتر شده

 2,220,504 5,148,000

آب فوق خالص بدون نوکلئاز روژه، مناسب تمام برنامه های RNA / DNA می باشد و با 0.22 میکرومتر غشاء فیلتر شده است. ROJE UltraPure NucleaseFree Water برای PCR توصیه می شود و عاری از RNases ، DNases ، پروتئیناز و پیروژن است. این محصول با DEPC ترکیب نشده است.

آب خالص برای HPLC

 1,441,440 2,985,840

این محصول آب فوق خالص فیلتر شده 0.22 میکرومتر ، با درجه HPLC است و دارای درجه بالایی از اشعه ماوراء بنفش ، مقاومت 18.2MΩ ، یک TOC از 5 ppb ، اسیدیته پایین و قلیایی است.