نمایش دادن همه 2 نتیجه

SARS-COV

کیت افتراق انفولانزا A\B و SARS-COV

 70,000,000

کیت تشخیص مولکولی Viga SARS-CoV-2 and Influenza A/B Molecular Diagnostic Kit بر اساس واکنش رونوشت بردار معکوس RT-PCR یک مرحله ایی می باشد. قسمتی از توالی RNA عامل پاتوژن به cDNA تبدیل و سپس به عنوان الگوی واکنش PCR استفاده می شود. محصول PCR حاصل، توسط یک پروب الیگونوکلئوتیدی که با یک رنگ فلورسنت لیبل شده، شناسایی می شود. این کیت، ژن N از SARS-CoV-2 (ویروس کرونا) و همچنین ژن M2 ویروس آنفلوانزای A و ژن NS1 ویروس آنفلوانزا B را شناسایی می کند. سایر بتاکرونا ویروس ها و سویه های دیگر ویروس آنفلوانزا با این کیت شناسایی نمی شوند.

SARS-COV

کیت تشخیص SARS-COV

 70,000,000

کیت تشخیصی Viga SARS-CoV-2 Molecular Diagnostic Kit، تست واکنش زنجیره ای پلیمراز رونوشت بردار معکوس (rRT-PCR) است. از نمونه سواب های نازوفارنکس، سواب های حلقی (گلو)، سواب های قدامی بینی، شست و شوی و آسپیراسیون بینی، که توسط پرسنل مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از افراد مشکوک به کوید ۱۹ گرفته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. پرایمر و پروب های 2019-nCoV برای شناسایی ژنوم SARS-CoV-2 در نمونه های تنفسی بیمارانی طراحی شده اند که از نظر پرسنل مراکز بهداشتی خود، مشکوک به COVID-19 هستند.