رنگ ها بافرهای آماده شده ای هستند که برای بارگیری نمونه های DNA  استفاده می شود. این رنگها برای آمپلیکونهای بزرگتر از 200 bp در ژلهای آگارز 0.5 تا 1.5٪ و بیشتر از 100 bp در ژل های 2 تا 3 درصد، مناسب هستند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

ست RNA Loading روژه (Denaturing Gel Electrophoresis Grade)

 823,680

ست RNA loading  برای دفع ناپیوستگی کپی های RNA-RNA ناخواسته و بارگذاری RNA در دناتوره کردن الکتروفورز ژل برای راستی آزمایی استفاده می شود. این محصول حاوی فرمالدهید است.

لودینگ بافر DNA روژه (Hashin6X DNA LoadingDye Blue)

 308,880 617,760

Hashin، 6X یک بافر آماده استفاده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ آبی برای آمپلیکونهای بزرگتر از bp 200  در ژل آگارز 0.5 تا 1.5 درصد و بیشتر از bp 100 در ژل آگارز 2 تا 3 درصد مناسب است.

لودینگ بافر DNA روژه (Sor 6 DNA Loading Dye Red)

 514,800 1,029,600

لودینگ بافر DNA روژه (Sor 6 DNA Loading Dye Red) یک بافر آماده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ قرمز برای آمپلیکونهای بزرگتر از 500 bp در ژل آگارز 0.5 تا 1.5٪ و بیشتر از 200 bp در ژل آگارز 2 تا 3٪ ایده آل است