رنگ ها بافرهای آماده شده ای هستند که برای بارگیری نمونه های DNA  استفاده می شود. این رنگها برای آمپلیکونهای بزرگتر از 200 bp در ژلهای آگارز 0.5 تا 1.5٪ و بیشتر از 100 bp در ژل های 2 تا 3 درصد، مناسب هستند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

ست لودینگ RNA

 823,680

ست RNA loading  برای دفع ناپیوستگی کپی های RNA-RNA ناخواسته و بارگذاری RNA در دناتوره کردن الکتروفورز ژل برای راستی آزمایی استفاده می شود. این محصول حاوی فرمالدهید است.

سور رنگ لودینگ DNA (قرمز)

 514,800 1,029,600

لودینگ بافر DNA روژه (Sor 6 DNA Loading Dye Red) یک بافر آماده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ قرمز برای آمپلیکونهای بزرگتر از 500 bp در ژل آگارز 0.5 تا 1.5٪ و بیشتر از 200 bp در ژل آگارز 2 تا 3٪ ایده آل است

هشین، رنگ لودینگ DNA (آبی)

 308,880 617,760

Hashin، 6X یک بافر آماده استفاده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ آبی برای آمپلیکونهای بزرگتر از bp 200  در ژل آگارز 0.5 تا 1.5 درصد و بیشتر از bp 100 در ژل آگارز 2 تا 3 درصد مناسب است.

هیناری رنگ لودینگ RNA (قرمز)

 995,280 1,887,600

Hinari، 6X یک بافر لودینگ آماده استفاده برای بارگیری نمونه های RNA است. این رنگ لودینگ قرمز از تخریب RNA جلوگیری می کند.