نمایش دادن همه 13 نتیجه

آنزیم رونوشت بردار معکوس

 12,090,000

RTase یک انزیم رونوشت بردار معکوس نوترکیب M-MLV است که بسیار کارآمد اصلاح شده است و هیچ فعالیتی برای RNase H ندارد ، که این امکان را برای تبدیل RNA های طولانی تر به cDNA فراهم می کند.

ست PCR حاوی آنزیم Pfu polymerase

 14,944,000 29,888,000

ست Hy-Fidelity Pfu PCR  یک قالب کامل کیت را شامل می شود ،و متشکل از 5 5t-Pfu DNA Polymerase/ Hy-Fidelity Pfu Polymerase, unique PCR Buffer, HiPure-dNTP Mix  و 50 mM molecular biology grade MgSO4 . Pfu DNA polymerase یک نسخه مهندسی شده از پلی مراز pfu DNA با عملکرد بهتر و ثمربخشی بالاتر است. که یک فعالیت اگزونوکلئاز 3–5 با عنوان تصحیح کننده می باشد.

ست PCR حاوی آنزیم Tap polymerase

 2,162,400 4,107,600

Hy-ROJE PCR set  قالب کاملی از کیت شامل ، Si-Taq DNA Polymerase/Hy-Taq DNA Polymerase, unique PCR Buffer, HiPure-dNTP Mix and Loading dye. می باشد.

ست لودینگ RNA

 823,680

ست RNA loading  برای دفع ناپیوستگی کپی های RNA-RNA ناخواسته و بارگذاری RNA در دناتوره کردن الکتروفورز ژل برای راستی آزمایی استفاده می شود. این محصول حاوی فرمالدهید است.

سور رنگ لودینگ DNA (قرمز)

 514,800 1,029,600

لودینگ بافر DNA روژه (Sor 6 DNA Loading Dye Red) یک بافر آماده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ قرمز برای آمپلیکونهای بزرگتر از 500 bp در ژل آگارز 0.5 تا 1.5٪ و بیشتر از 200 bp در ژل آگارز 2 تا 3٪ ایده آل است

کیت سنتز cDNA روژه بدون آنزیم RNase inhibitor

 15,550,000 28,000,000

کیت RT-ROSET شامل تمام مؤلفه های لازم برای تبدیل RNA کل یا mRNA به cDNA تک رشته ای است. محلول های RTmix شامل ، RTbuffer, 1mM dNTP mixture, 8mM MgC12,01igo d(t)16, Random hexamer و تثبیت کننده است. MixZyme حاوی thermostable H-minus MMLV, RNase Inhibitor و تثبیت کننده است.

کیت سنتز cDNA روژه همراه با آنزیم RNase inhibitor تک مرحله ای

 28,800,000

کیت RT-ROSET روژه شامل تمام مؤلفه های لازم برای تبدیل RNA کل یا mRNA به cDNA تک رشته ای است. محلول های RTmix شامل ، RTbuffer, 1mM dNTP mixture, 8mM MgC12,01igo d(t)16, Random hexamer و تثبیت کننده است. MixZyme حاوی thermostable H-minus MMLV, RNase Inhibitor و تثبیت کننده است.

مستر میکس CG روژه

 2,676,000 5,106,000

کیت CG-ROMAX به منظور تقویت قسمت های حاوی CG در DNA ، قطعات تا حداکثر 1 kb با حداکثر 80٪ محتوای CG، به بهترین و کارامدترین روش طراحی شده است.

مستر میکس PCR روژه

 2,200,000

کیت مستر میکس PCR روژه (ROMAX 2X) یک محلول غلیظ 2X است که شامل تمام مؤلفه های لازم برای PCR می باشد. این محصول برای به دست آوردن نتایج قابل تکرار بهینه شده است.

هشین، رنگ لودینگ DNA (آبی)

 308,880 617,760

Hashin، 6X یک بافر آماده استفاده برای لودینگ نمونه های DNA است. این رنگ لودینگ آبی برای آمپلیکونهای بزرگتر از bp 200  در ژل آگارز 0.5 تا 1.5 درصد و بیشتر از bp 100 در ژل آگارز 2 تا 3 درصد مناسب است.

هیناری رنگ لودینگ RNA (قرمز)

 995,280 1,887,600

Hinari، 6X یک بافر لودینگ آماده استفاده برای بارگیری نمونه های RNA است. این رنگ لودینگ قرمز از تخریب RNA جلوگیری می کند.