روژه تکنولوژی کیت های تخصصی مختلفی را برای جداسازی mi-RNA از نمونه های مختلف از قبیل بافت های حیوانی، سلول های کشت شده، سلول های باکتری، خون، WBC و PBMS بوجود آورده است. این کیت ها هم بر اساس محلول و هم بر پایه تکنولوژی سیلیکا می باشند. این محصولات برای حداکثر بازیابی mi-RNA با حفظ تمامیت و عاری از هرگونه آلودگی متناسب با نیاز شما بهینه شده است.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

MiRJia Kit

کیت استخراج total RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از انواع بافت ها در حضور فنل

 20,283,120 36,447,840

کیت استخراج میکرو RNA از بافت و سلول روژه با نام تجاری MiRJia از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت تا 200 میکروگرم RNA کل از سلول های حیوانی و بافت است. این کیت امکان جداسازی  miRNArich جزئی را فراهم می کند. این محصول حاوی phenol است.

MiRJia PB Kit,(with RBC Lysis Buffer,1X)

کیت استخراج total RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (با بافر لیز)

 24,401,520 42,265,080

کیت استخراج میکرو RNA از خون یا PBMC روژه با (با بافر لیز RBC، 1X)، از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت تا 50 میکروگرم miRNA و RNA کل (≥18 nucleotides ) از خون و PBMC طراحی شده است. بافر لیز RBC ارائه شده ،برای تا 3 میلی لیتر خون کافی است. با این حال ، کیت قادر به پردازش خون تا 10 میلی لیتر است. این کیت امکان جداسازی  miRNArich جزئی را فراهم می کند. این محصول حاوی phenol است.

MiRJia PB Kit, (NO RBC Lysis Buffer)

کیت استخراج total RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (بدون بافر لیز)

 22,342,320 40,216,176

کیت استخراج میکرو RNA از خون (MiRJia PB)  ، (با بافر لیز RBC، 1X) از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت تا 50 میکروگرم miRNA و RNA کل (≥18 nucleotides ) از خون و PBMC طراحی شده است. بافر لیز RBC ارائه شده ،برای تا 3 میلی لیتر خون کافی است. با این حال ، کیت قادر به پردازش خون تا 10 میلی لیتر است. این کیت امکان جداسازی  miRNArich جزئی را فراهم می کند. این محصول حاوی phenol است.