روژه تکنولوژی کیت های تخصصی مختلفی را برای جدا سازی RNA از نمونه های مختلف از قبیل بافت های حیوانی، سلول های کشت شده، سلول های باکتری، خون، WBC، و PBMSبوجود آورده است. این کیت ها هم بر اساس محلول و هم بر پایه تکنولوژی سیلیکا میباشند. این محصولات برای استخراج RNA با حفظ تمامیت و عاری از هرگونه آلودگی، متناسب با نیاز شما بهینه شده است.

نمایش دادن همه 13 نتیجه

بافر حذف کننده آنزیم Rnase از سطوح

 806,400 10,724,400

RNZO برای از بین بردن آلودگی RNase از سطوح پلاستیکی و شیشه ای استفاده می شود. این ماده به طور موثری سطح بالایی از آلودگی RNase را از بین می برد.

بافر مهار کننده آنزیم RNase

 2,659,800 29,607,600

برای متوقف کردن تغییرات در الگوی بیان ژن ، تخریب غیر اختصاصی RNA و القاء رونویسی در کلیه آنالیزهای کمی قابل اعتماد ژن ، لازم است که RNA در نمونه های بیولوژیکی بلافاصله ، پس از برداشت تثبیت شود. RNaseLag این امکان را برای محققان فراهم می کند که جدا شدن RNA را حتی برای چند ماه پس از جمع آوری نمونه بدون از دست دادن یکپارچگی RNA به تعویق بیاندازند.

تیوب های حاوی بافر مهار کننده آنزیم RNase

 9,094,800 29,498,400

برای متوقف کردن تغییرات در الگوی بیان ژن ، تخریب غیر اختصاصی RNA و القاء رونویسی در کلیه آنالیزهای کمی قابل اعتماد ژن ، لازم است که RNA در نمونه های بیولوژیکی بلافاصله ، پس از برداشت تثبیت شود. RNaseLag این امکان را برای محققان فراهم می کند که جدا شدن RNA را حتی برای چند ماه پس از جمع آوری نمونه بدون از دست دادن یکپارچگی RNA به تعویق بیاندازند.

RNJia Bacteria Kit

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت باکتری

 20,490,000 36,860,400

RNJia Bacteria Kit یک روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق برای جداسازی RNA از انواع باکتری ها را فراهم می کند. کیت RNJia Bacteria مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA خالص و  دست نخورده ، بدون استفاده از فنل و کلروفرم است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، Realtime PCR ، توالی RNA و و غیره مناسب می باشد.

RNJia Lipid Kit

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت چربی

 20,283,600 36,447,600

کیت استخراج RNA از لیپید روژه (RNJia Lipid Kit) یک روش سریع، مطمئن و دقیق برای جداسازی RNA از بافت ها و سلول های چربی حیوانی فراهم می کند. کیت RNJia Lipid مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA متمرکز و دست نخورده است ، که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، ، Realtime PCR ،  توالی RNA ، microarray و غیره مناسب می باشد.

RNJia Fibrous Kit

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از بافت فیبروز

 18,429,600 32,947,200

RNJia Fibrous Kit یک روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق برای جداسازی RNA از بافت های فیبری مانند قلب ، گوش ، ریه و غیره را فراهم می کند. RNJia Fibrous Kit   مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA متمرکز ، خالص و دست نخورده بدون استفاده از کلروفرم است که برای استفاده برای انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات (تکنیک لکه گذاری نورترن) ، Real-time PCR ، توالیRNA ، Micro array و غیره مناسب است.

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا بدون حضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (با بافر لیز)

 18,471,600 30,888,000

کیت RNJia Phenol Free PB از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 6 میکروگرم RNA از خون و PBMC تدوین می شود. کیت استخراج از خون RNJia Phenol Free PB روژه تمام مواد مورد نیاز برای به دست آوردن RNA بسیار خالص از خون تا 1.5 میلی لیتر را فراهم می کند. این محصول عاری از فنل است

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا بدون حضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (بدون بافر لیز)

 16,412,400 28,828,800

RNJia Phenol Free PB Kit  از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 6 میکروگرم RNA از خون و PBMC تدوین می شود. PB Kit Free RNJia Phenol تمام مواد مورد نیاز برای به دست آوردن RNA بسیار خالص از خون تا 1.5 میلی لیتر را فراهم می کند. این محصول عاری از فنل است

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا درحضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (با بافر لیز)

 22,342,800 40,215,600

RNJia PB Kit از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 50 میکروگرم RNA کل از خون کامل و PBMC تهیه می شود. بافر لیزر RBC ارائه شده برای تا 3 میلی لیتر خون کافی است. با این حال ، کیت قادر به پردازش خون تا 10 میلی لیتر است. این محصول حاوی فنل است.

کیت استخراج RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا درحضور فنل از خون تام ، سلول های تک هسته ای خون محیطی و سلول های گلبول قرمز (بدون بافر لیز)

 20,283,600 36,448,800

کیت RNJia PB روژه از فناوری سیلیکا استفاده می کند و برای جداسازی سریع و راحت حداکثر 50 میکروگرم RNA کل از خون کامل و PBMC تهیه می شود. بافر لیزر RBC ارائه شده برای تا 3 میلی لیتر خون کافی است. با این حال ، کیت قادر به پردازش خون تا 10 میلی لیتر است. این محصول حاوی فنل است.

RNJIA Virus Kit

کیت استخراج RNA ویروسی از مایعات بدن، سرم و پلاسما

 25,800,000

کیت استخراج RNA از ویروس روژه با نام تجاری RNJia Virus Kit برای خالص سازی سریع و کارآمد RNA ویروسی با کیفیت بالا از نمونه های مختلف مایعات انسانی و حیوانی مانند مایعات بدن ، پلاسما ، سرم و غیره طراحی شده است. این کیت از تکنولوژی ستونی بر پایه ی سیلیکا در قالب یک ستون کالکشن استفاده میکند که زمان آن کمتر از 30 دقیقه طول می کشد. کیت RNJia Virus نیاز به رسیدگی کمتری دارد و برای جداسازی همزمان مناسب است و همین امر باعث می شود تا گزینه ای مناسب برای آزمایشگاه هایی باشد که در یک روز چندین جداسازی را انجام می دهند. RNA خالص ، عاری از پروتئین ، نوکلئازها و سایر آلاینده ها یا مهار کننده های واکنش های بعدی است. RNA جدا شده می تواند به طور مستقیم در PCR ، qPCR یا سایر سنجش های مبتنی بر اسید نوکلئیک ها استفاده شود.

RNJia Kit

کیت استخراج total RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا

 16,412,400 28,828,800

کیت استخراج RNJia یک روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق برای جداسازی RNA از انواع نمونه های مختلف از جمله بافت های حیوانی ، سلول ها و باکتری ها را فراهم می کند. این کیت می تواند برای جداسازی RNA از باکتریها ، لیپیدها و بافتهای فیبری مورد استفاده قرار گیرد ، اما بهتر است برای رسیدن به نتایج مطلوب از کیت‌های استخراج RNA از لیپید، استخراج RNA از باکتری و استخراج RNA از Fibrous استفاده کنید که مخصوص جداسازی RNA از باکتریها ، لیپیدها و بافتهای فیبری هستند. هرچند  کیت RNJia در صورت خریداری آنزیم های مناسب قادر به جدا سازی RNA از این نمونه ها می باشد. کیت RNJia مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA خالص ، دست نخورده ، بدون استفاده از فنل و کلروفرم است که برای استفاده در انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات ( تکنیک لکه گذاری نورترن)  ، Realtime PCR ، توالی RNA ،  Microarrayو غیره مناسب می باشد.

RNall Kit

کیت استخراج total RNA برپایه تکنولوژی سیلیکا از انواع بافت ها در حضور فنل و در عدم حضور فنل

 22,959,600 41,163,600

کیت استخراج RNA روژه با نام تجاری RNall دو روش سریع ، قابل اعتماد و دقیق برای جداسازی RNA و RNA کل (از جمله miRNA) از انواع نمونه های مختلف از جمله بافت های حیوانی (لیپید و فیبر) ، سلول های حیوانی ، PBMC و باکتری ها را فراهم می کند. با این حال ، ما پیشنهاد می کنیم از کیت های RNJia Bacteria Kit ، RNJia Lipid Kit و RNJia Fibrous استفاده کنید که برای جداسازی RNA از باکتری ها ، لیپیدها و بافت های فیبری تخصصی هستند و به نتایج مطلوبی میرسند، در حالی که RNall قادر به جداسازی کامل RNA (از جمله miRNA) از این نمونه ها در صورت خریداری آنزیم های مناسب است.

کیت RNall مبتنی بر فناوری ستون و کالکشن برای جداسازی RNA متمرکز ، خالص و دست نخورده (از جمله miRNA) است که برای استفاده برای انواع واکنش های بعدی مانند آزمایش های نورترن بلات (تکنیک لکه گذاری نورترن) ، Real-time PCR ، توالیRNA ، Micro array و غیره مناسب است. در فرایند کیت ، دو روش ممکن است: (RNSol) مبتنی بر فنل-کلروفرم و (RLB)مبتنی بر نبود فنل-کلروفرم. با این حال ، توصیه می شود برای موقعیت هایی که از RNA خالص در برنامه های حساس استفاده می شود ، از RLB استفاده شود.