آنزیم های PCR. این گروه آنزیمهایی را ارائه می دهند که در انواع PCR مورد استفاده قرار می گیرند ، و یا در مراحل مختلف جداسازی مانند لیزوزیم و آنزیم RNase A مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

آنزیم پلیمراز High Fidelity Pfu DNA روژه

 9,944,000 39,776,000

آنزیم پلیمراز High Fidelity روژه با نام تجاری Hy-Fidelity Pfu Polymerase یک نسخه مهندسی شده از پلیمراز pfu DNA است. این پلیمراز یک hot start DNA polymerase سریع، با حاصلخیزی و پردازش بالا می باشد.

آنزیم پلیمراز Hy-Taq DNA روژه (Hy-Taq Polymerase)

 1,428,000 2,572,800

آنزیم پلیمراز Hy-Taq DNA روژه – Hy-Taq polymerase از تخلیص E. coli با بیان DNA Polymerase کلون شده از Thermus aquaticus بدست می اید. این آنزیم از یک پلی پپتید منفرد تشکیل شده است و وزن مولکولی آن تقریباً 94 kDa است؛ که شامل فعالیت DNA Polymerase   5’-3’ و فعالیت 5’-3’ exonuclease و از طرفی فاقد فعالیت 3’-5’ exonuclease می باشد. این آنزیم مناسب کاربرد روزانه می باشد.