null

اطلاعات متقاضی

اگر می خواهید از این فرصت استفاده کنید ، فیلد های زیر را پر کنید. درخواست خود را ارسال کرده و منتظر تماسی از بخش فروش روژه باشید.

null

فرصت های اخذ لیسانس از روژه

شرکت روژه با توجه به تجربه گسترده ی خود در طیف وسیعی از کیت ها و ری ایجنت ها(معرف ها)، این فرصت را در اختیار علاقه مندان قرار می‌دهد تا بتوانند در زمینه کیت های استخراج نوکلئیک اسید تحت لیسانس روژه فعالیت کنند. ما در زمینه های زیر حاضر به اهدای لیسانس هستیم:

 

 • RNJia Kit
 • RNJia Bacteria Kit
 • RNJia Fibrous Kit
 • RNJia Lipid Kit
 • RNJia PB Kit
 • RNSol Reagent
 • RNsol H Reagent
 • RNall Kit
 • RNJia Virus Kit
 • MiRJia Kit
 • MiRJia PB Kit
 • MiRJia Lipid Kit
 • GelJia Kit
 • PCR-Pure Kit
 • Safe PCR-Pure Kit
 • Gel & PCR Purification Set

This post is also available in: blankEnglish