کار صادقانه همیشه در اینجا مود تقدیر قرار میگیرد. با فعالیت در این شرکت این حساس به من دست می‌دهد که می‌توانم به بهترین شکل ممکن وظایف خود را مدیریت کنم. اعتماد و پیشرفت کردن در اینجا بسیار مهم است. فعالیت ها را آنگونه که می‌خواهم انجام می‌دهم و از روش های غیر معمولی که ارائه می‌دهم همیشه استقبال می‌شود. در روژه لذت بردن هرگز متوقف نمی‌شود مخصوصا با صبحانه های خوشمزه‌اش…

N-Motamedi

ندا معتمدی

کارشناس تولید

This post is also available in: blankEnglish